Monday, April 6, 2009

DOA MULA KERJA DAN AKHIR KERJAAlhamdulillah amalan memulakan kerja dengan bacaaan doa ini sedikit sebanyak memberi kesan. Dapat dirasakan walau seberapa banyak kerja yang diberikan menjadi mudah saja dikerjakan. Itulah yang dirasakan. Alhamdulillah.

No comments:

Post a Comment